Asociace A+, logo Komplexní řešení energetické nezávislosti


Asociace A+  
Asociace A+ Asociace A+ Komplexní řešení energetické nezávislosti


Představení asociace

Členové
Přidružení členové

Členové představenstva
Stanovy
Kontakt

Články a aktuality
Legislativa
DownloadČlenové představenstva

- PhDr. Ing. Zdeněk Hruška, MBA
- JUDr. Zdeněk Stibor
- Dr. Ing. Veneta Zlatareva
- Karel Doležal

PhDr. Ing. Zdeněk Hruška, MBA  (*1961)
Vzdělání:
- VŠSE Plzeň, FEL, obor Technická kybernetika,
- CIMA A, CIMA B - certifikované marketingové kurzy,
- Nottingham Trent University (BIBS), Ekonomie a management,
- Nottingham Trent University (BIBS), MBA,
- ČVUT, FSv, Inteligentní budovy, studium vybraných předmětů,
- VŠEMVS Bratislava, rigorózní řízení.

Praxe a kompetence:
- 22 let v Kovosvit MAS, a.s., technik, marketingový manažer
   a zástupce marketingového ředitele,
- specialista energetických úspor a OZE,
- člen Asociace energetických manažerů.

Kontakt: hruskaz3@centrum.cz, +420 728 456 648


JUDr. Zdeněk Stibor (*1959)
Vzdělání:
- Institutu mezinárodních vztahů,
- PF UK Praha,
- kurz OSN.

Praxe a kompetence:
- 10 let na Ministerstvu zahraničí ČR,
- manažer stavebních projektů českých firem v zahraničí,
- ředitel společnosti LED Systems Holding.

Kontakt:
www.zarovkyled.eu
stibor@zarovkyled.eu, +420 733 293 525


Dr. Ing. Veneta Zlatareva  (*1957)
Vzdělání:
- ČVUT, Obor energetické stroje a zařízení,
- Doktorát ČVUT - tepelná čerpadla,
- Kurz podnikatelských znalostí Evropské asociace hospodářských komor,
  certifikát č.921/099/2000,
- Energetický auditor, MPO č.193/ 200,
- Kvalifikace projektového manažera MŽP pro oblast dotace.

Praxe a kompetence:
- INSTAPLAST, a.s. a OKIN GROUP a.s. – konsultant energetických služeb,
- KOMTERM a.s. – projektový manažer EPC projektů,
- Pražská Teplárenská a.s. – produktový manažer,
- ČEZ, a.s., Energetické poradenské středisko – konzultan,
- energetický auditor.

Kontakt: veneta.zlatareva@volny.cz, +420 723 569 559


Karel Doležal // informace a kontakt na vyžádání, GDPR.

   Navštivte nově otevřenou
   konzultační kancelář

Konzultační kancelář

   Evropská 646/98
   Praha 6

   Po až Pá
   9:00 - 18:00